Học Adobe Photoshop Online

Bài Học


Nhằm bảo vệ quyền lợi của Huy Academy. Học viên không tải video, quay màn hình và chia sẻ tài khoản…xin cảm ơn. Nếu vi phạm có thể bị cấm theo học, khóa tài khoản vĩnh viễn và không hỗ trợ khiếu nại

Bài 1 – Tạo file mới phiên bản Photoshop 2021
1828 Views

Câu Hỏi

Tài Liệu Đính Kèm

Chat Zalo
Gọi ngay